Skip to content

Pakketbezorgers dagvaarden PostNL vanwege onderbetaling

PERSBERICHT

Pakketbezorgers dagvaarden PostNL vanwege onderbetaling

Op woensdag 14 april is pakketreus PostNL gedagvaard voor onderbetaling in de pakketbezorging. Pakket Post en Mailgroep Haarlemmermeer, het bedrijf van zelfstandig pakketbezorger en voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie Ruud Wassenaar, bijt de spits af in een rechtszaak die exemplarisch is voor alle zelfstandige bezorgers. Wassenaar wordt bijgestaan door advocatenkantoor Snijders uit ´s-Hertogenbosch.

Wassenaar rijdt sinds 2005 voor PostNL. In de vijftien jaar die sindsdien gepasseerd zijn zag hij het aantal te bezorgen pakketten door zijn bedrijf stijgen van 60.000 naar 340.000 stuks. Het tarief waar Wassenaar voor rijdt is in de tussenliggende jaren een enkele keer verhoogd maar tevens door PostNL stelselmatig weer verlaagd.  Terwijl de omzet en het resultaat van PostNL in die jaren explodeerde zag Wassenaar daardoor zijn omzet enigszins maar zijn bedrijfsresultaat  niet of nauwelijks stijgen. De tariefverlagingen van PostNL gecombineerd met de stijgende kosten voor brandstof, verzekering en personeel zorgen ervoor dat pakketbezorgers nauwelijks iets overhouden. Zo kan Wassenaar zich geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen veroorloven.

Advocaat Danny Snijders wijst op de volstrekt ondoorzichtige tariefmodellen van PostNL. Op geen enkele wijze kan worden getoetst of de aannames van PostNL die onder het tarief liggen (PostNL hanteert een basis-uurtarief van 29,43 euro) redelijk zijn en recht doen aan een redelijke vergoeding voor de pakketbezorging. In de praktijk zien we echter dat onderaannemers het water aan de lippen staat. Indien een normaal indexering van de tarieven had plaatsgevonden dan zou Wassenaar voor een tarief van ruim 35 euro rijden.

Bij de invoering van het huidige tariefmodel in 2007 is door PostNL klip en klaar aangegeven dat onderaannemers er niet op achteruit zouden gaan zo toont Snijders aan in de dagvaarding. Met een beroep op de daarmee ontstane onvoorziene omstandigheden voor de zelfstandige pakketbezorger stelt Snijders dat de gesloten vervoersovereenkomst niet ongewijzigd in stand kan blijven. Indien PostNL deze onvoorziene omstandigheid niet erkent en er willens en wetens sprake is van het afnijpen van tarieven is er sprake van een onrechtmatige daad.

Snijders verzoekt de rechter in de pleitnota een gedegen, deskundig en objectief onderzoek in te stellen naar 1) de benadeling van het pakketbedrijf van Wassenaar; 2) de toetsing van het door PostNL gehanteerde uurtarief; 3)  de hoogte van een redelijk tarief. Op grond van dit redelijke tarief zou Wassenaar schadeloos gesteld dienen te worden. De Belangenvereniging voor Pakketdistributie zal voorts met haar leden collectieve toepassing van dit redelijke tarief bij PostNL bepleiten.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top