Skip to content

Privacybeleid

Belangenvereniging voor Pakketdistributie, hierna te noemen Bvpd, gevestigd aan ’t Holland 10A te Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegegevens:
www.bvpd.nl,
Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BvPD)
‘t Holland 10a
6921 GV Duiven

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Bvpd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Tel.nummer
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt.

Met welk doel en basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens:
De Bvpd verwerkt uw persoongegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van Uw lidmaatschapsbijdrage
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien noodzakelijk om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De Bvpd neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bv een medewerker van de Bvpd) tussen zit. De Bvpd gebruikt slechts een boekhoudprogramma voor de administratie van gelden, alsmede het bijhouden van het leden bestand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De Bvpd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te bereiken waarom uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Bvpd verstrekt uitsluitend aan derden, wanneer dit nodig is ter bescherming van Uw belangen of op Uw schriftelijk verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De Bvpd maakt wel gebruik van “cookies of vergelijkbare technieken”, echter alleen analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bvpd. U kunt een verzoek, zoals hierboven genoemd, sturen naar info@bvpd.nl. Wij zullen hierop z.s.m. reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De Bvpd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van van misbruik, neem dan contact op via info@bvpd.nl.

Back To Top