Skip to content

Het bestuur

Ruud Wassenaar (BVPD)

Ruud Wassenaar
Voorzitter

Pieter Paul Slikker
Bestuurslid

Merijn Delvaux (BVPD)

Merijn Delvaux
Secretaris

Kenan Kafarov (BVPD)

Kenan Kafarov
Penningmeester

Onur Arslan (BVPD)

Onur Arslan
Bestuurslid

Over de BvPD

De BvPD is een vereniging voor en door pakketbezorgers.

Zij heeft als doel

  • De belangen van haar leden ten opzichte van haar opdrachtgevers te bewaken en te verdedigen in de ruimste zin van het woord.
  • Door goed overleg met de opdrachtgevers van haar leden te komen tot heldere afspraken welke moeten leiden tot een gezonde bedrijfsvoering voor beiden.
  • Op operationeel niveau de vinger aan de pols te houden en zo nodig door middel van overleg te komen tot een landelijk eerlijke gelijke toepassing van de afspraken voor een ieder.
  • Een landelijk netwerk op te zetten verdeeld in regio’s (depots) om de communicatie onderling te bevorderen en waardoor de leden elkaar voor praktische ondersteuning eenvoudiger kunnen vinden.
  • Daar waar nodig de leden te adviseren en te assisteren wanneer dat nodig is.
  • De leden zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen in de sector.
  • Door schaalvoordeel goedkopere prijzen te bedingen bij leveranciers en bedrijven waardoor de leden de bedrijfskosten kunnen verlagen. Daarbij kunt u denken aan korting op brandstof, verzekeringen, aankoop voertuig, inrichting voertuig, boekhouder etc.

Huishoudelijk reglement (PDF)

Back To Top