skip to Main Content

Het bestuur

Ruud Wassenaar (BVPD)

Ruud Wassenaar
Voorzitter

Nebi Unver (BVPD)

Nebi Unver
Penningmeester

Dennis Goudriaan (BVPD)

Dennis Goudriaan
Secretaris

Kenan Kafarov (BVPD)

Kenan Kafarov
Vice-Penningmeester

Onur Arslan (BVPD)

Onur Arslan
Bestuurslid

Merijn Delvaux (BVPD)

Merijn Delvaux
Bestuurslid

Over de BvPD

De BvPD is een vereniging voor en door pakketbezorgers.

Zij heeft als doel

  • De belangen van haar leden ten opzichte van haar opdrachtgevers te bewaken en te verdedigen in de ruimste zin van het woord.
  • Door goed overleg met de opdrachtgevers van haar leden te komen tot heldere afspraken welke moeten leiden tot een gezonde bedrijfsvoering voor beiden.
  • Op operationeel niveau de vinger aan de pols te houden en zo nodig door middel van overleg te komen tot een landelijk eerlijke gelijke toepassing van de afspraken voor een ieder.
  • Een landelijk netwerk op te zetten verdeeld in regio’s (depots) om de communicatie onderling te bevorderen en waardoor de leden elkaar voor praktische ondersteuning eenvoudiger kunnen vinden.
  • Daar waar nodig de leden te adviseren en te assisteren wanneer dat nodig is.
  • De leden zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen in de sector.
  • Door schaalvoordeel goedkopere prijzen te bedingen bij leveranciers en bedrijven waardoor de leden de bedrijfskosten kunnen verlagen. Daarbij kunt u denken aan korting op brandstof, verzekeringen, aankoop voertuig, inrichting voertuig, boekhouder etc.

Huishoudelijk reglement (PDF)

Back To Top