Skip to content

Nieuwe informatie over maandagtarieven

Beste leden en aspirant leden,

In onze brief betreffende het standpunt van de BVPD voor wat betreft de maandagen na 9 januari hebben wij jullie geadviseerd om de aangeboden verhoging van het stoptarief voor de maandag op basis van het di-za tarief in verband met de voorgestelde herziening in maart af te wijzen. Tot ons genoegen hebben meerdere leden ons advies opgevolgd met een positief resultaat.

Hierbij kunnen wij mededelen dat de BVPD een aangepast voorstel heeft ontvangen van PostNL. De bestuursleden van de BVPD zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat en adviseren daarom haar leden en aspirant leden in te stemmen met het volgende voorstel.

  • Toeslag van 25% op het di-za tarief voor de maandagroutes zal worden gehanteerd tot 30 juni 2017.
  • Indien in deze periode met een ondernemer overeenstemming wordt bereikt in het kader van wijzigingen in zijn gebied (bijvoorbeeld bij uitbreiding routes), dan zal per de ingangsdatum van de nieuwe afspraken met betrekking tot de di-za automatisch het maandagtarief mee veranderen naar het dan geldende di-za tarief + 25%. Hier wordt dan dus het tarief geldend op 9 januari los gelaten, de periode tot aan 30 juni blijft dan wel gelijk voor de regel di-za tarief + 25%.

Vanzelfsprekend zal de BVPD de ontwikkelingen het komende halfjaar nauwgezet blijven volgen en in overleg blijven treden met PostNL zodat ook over de tarieven na 30 juni 2017 goede afspraken kunnen worden gemaakt. Uiteraard zullen wij jullie te zijner tijd van de ontwikkelingen op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BVPD

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top