Skip to content

AVG – nieuwe Europese privacywetgeving per 25 mei 2018

Beste leden en niet leden:

Onderstaand stukje hebben wij overgenomen van de site Van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij kunnen U adviseren om hier eens een kijkje te nemen zodat U op de hoogte bent van de wijzigingen die per 25 mei 2018 van kracht worden.

Let op, ook voor kleine bedrijven is deze wet van toepassing.

AVG – nieuwe Europese privacywetgeving

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese

privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om

boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

Overgangsperiode tussen Wbp en AVG

Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Let op: tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.

Aparte richtlijn politie en justitie

Naast de AVG is er een aparte Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top